Η Κάτια είναι πιστοποιημένη δασκάλα Yoga - RYT 500 και έχει εκπαιδευτεί στις σχολές Ayama Yoga House στην Αθήνα και Rishikul Yogshala στην Ινδία. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει καθημερινά μαθήματα Yoga στην “Ευτοπία”, έναν όμορφο χώρο με έδρα τη Μυτιλήνη, όπου προσφέρονται μαθήματα Yoga, Tai Chi και Qi Gong. Στόχος του Kέντρου της Ευτοπίας είναι να συμβάλλει στο να μεταφέρεται το μονοπάτι του Διαλογισμού και όλες αυτές οι ολιστικές πρακτικές της Ανατολής στη Δύση, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τις αξιοποιεί για την αναζήτηση της δικής του εσωτερικής ευ-τοπίας!

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eutopiacenter.gr
Facebook: Eutopia Yoga & Tai Chi Center