Ο Θοδωρής έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως δάσκαλος στο Tai Chi και το Qi Gong διαμένοντας στην Κίνα στην ακαδημία του δασκάλου του Χουάνγκ Χουά. Επιπλέον, έχει το βαθμό των 2 Ντουάν. Παράλληλα, είναι και δάσκαλος Yoga (RYT 600) έχοντας ολοκληρώσει εκπαιδευτικά σε Ελλάδα και Ινδία. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει καθημερινά μαθήματα Yoga, Tai Chi και Qi Gong στην “Ευτοπία”, έναν όμορφο χώρο με έδρα τη Μυτιλήνη. Στόχος του κέντρου είναι να συμβάλλει στο να μεταφέρεται το μονοπάτι του Διαλογισμού και όλες αυτές οι ολιστικές πρακτικές της Ανατολής στη Δύση, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τις αξιοποιεί για την αναζήτηση της δικής του εσωτερικής ευ-τοπίας!

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eutopiacenter.gr
Facebook: Eutopia Yoga & Tai Chi Center