Κατάγομαι από τη Μυτιλήνη, όπου και μεγάλωσα. Από πολύ νεαρή ηλικία - λόγω της ευλογίας του να μεγαλώνει κανείς στην ελληνική επαρχία αλλά και του τρόπου ζωής της οικογένειάς μου - η κίνηση, η διατροφή και η επαφή με τη φύση ήταν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς μου.

Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι προς την κατεύθυνση της κατανόησης και εμβάθυνσης σε θέματα προσωπικής καλλιέργειας και αυτογνωσίας, που αφορούν το σώμα, το νου και το πνεύμα. Ασκώ τις θεραπευτικές τέχνες Theta Healing, Deep PEAT και Reiki και παρέχω υποστήριξη ως Eating Psychology & Mind Body Nutrition Coach ειδικευμένος στο Institute for the Psychology of Eating.

Αυτές οι πρωτοποριακές προσεγγίσεις με έχουν εφοδιάσει με καινοτόμα εργαλεία για να βοηθήσω καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας συνανθρώπους μου στα εξελικτικά τους βήματα σε θέματα διατροφής, περιοριστικών πεποιθήσεων, άγχους, αδυναμίας υλοποίησης στόχων και άλλων αρνητικών καταστάσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με ποικίλα συμπτώματα.

Ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, στην πρακτική μου η κάθε πρόκληση καλωσορίζεται με σεβασμό ως δάσκαλος και οδηγός στο προσωπικό ταξίδι του καθενός, καθώς έρχεται να μας διδάξει πως να γίνουμε ο καλύτερος δυνατός εαυτός μας.

Περισσότερα για τη δουλειά μου: www.theshiftwithin.me