Επιπλέον πληροφορίες

Κατάλληλος Ρουχισμό

Φορέστε ελαφρά ρούχα που κινούνται με το σώμα σας και δεν είναι ογκώδη  

Χρόνο άφιξης στην εκδήλωση

Παρακαλείστε να προσέλθετε στο μάθημα 15 λεπτά πριν την έναρξη της για να εξοικειωθείτε με την τοποθεσία και για να καταγραφεί η συμμετοχή σας και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο μάθημα. Οι τάξεις αρχίζουν στην ώρα τους και προτεραιότητα συμμετοχής θα δίνεται με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο μάθημα. Εάν για κάποιο λόγο χρειαστεί να φύγετε πριν από την ολοκλήρωση του μαθήματος, σας ζητάμε να το κάνετε με ήσυχο τρόπο.

Τι να φέρετε στην εκδήλωση

Φέρτε το δικό σας χαλάκι γιόγκα αν έχετε. Εάν δεν έχετε δικό σας γιόγκα χαλάκι, θα υπάρχουν διαθέσιμα χαλιά στο χώρο της εκδήλωσης. Θα παρέχουμε επίσης και νερό στους συμμετέχοντες. Αφήστε τα τιμαλφή και τα προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Προσωπική Υγεία & Ασφάλεια

Ο κάθε επισκέπτης είναι υπεύθυνος/η για τη φροντίδα της υγείας του/της σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του 1ου Ιnternational Lesvos Euphoria Festival και ο εισηγητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτήν. Επίσης, είναι υπεύθυνος/η για τις πρακτικές του/της καθώς και την προσαρμογή ή διακοπή οποιασδήποτε πρακτικής που δεν του/της αρμόζει και την ενημέρωση του εισηγητή σε συνεχή βάση για θέματα που αφορούν την υγεία του/της.

Προσωπικά Δεδομένα

Επίσης, έχει λάβει γνώση ότι οι διοργανωτές εξασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια προσωπικών δεδομένων και ότι στη βάση δεδομένων τους διαχειρίζονται κυρίως ηλεκτρονικές διευθύνσεις-Email , Στοιχεία Επικοινωνίας, στοιχεία υγείας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δική του/της ενημέρωση και δεν έγκειται ενδεχόμενο προώθησης σε τρίτους χωρίς την έγκρισή μου.