Διαλογισμός καρδίας

Yoga Rise & Shine
28 Απριλίου, 2018
Poliana- Έκφραση μέσω Ζωγραφικής για παιδιά
28 Απριλίου, 2018
Προβολή όλων

Διαλογισμός καρδίας

(German with English translation)

Event Timeslots (1)

3η Ημέρα – 09/09/2018
-
Alma Luxury Resort Hotel, Πέτρα / Regina Schmitz
Διερμηνέας: Christiane Tarves (Transformations - therapist)